X

N = X2 + X. Carilah X.

FORMAT MASUKAN

Baris pertama berisi sebuah bilangan bulat N (0 ≤ N ≤ 10200).

FORMAT KELUARAN

Sebuah bilangan bulat positif X di mana N = X2 + X. Dijamin pasti ada nilai X yang memenuhi.

CONTOH MASUKAN

20

CONTOH KELUARAN

4