Soal 8: Penukaran Emas

Tetangga Pak Dengklek, baru saja membuka usaha toko emas. Toko emas tersebut melayani jual, beli, dan tukar emas. Uniknya, proses penukaran emas pada toko tersebut adalah sebagai berikut. Satu keping emas dengan berat N gram akan dan harus ditukar dengan tiga keping emas dengan berat masing-masing N/2, N/3, dan N/4. Jika nilai N/2, N/3, N/4 tersebut tidak bulat, maka nilainya akan dibulatkan ke bawah.

Pak Dengklek yang cerdik tampaknya menemui celah sistem penukaran tersebut, ia tahu bahwa untuk beberapa nilai N, dengan satu atau lebih proses penukaran, ia mungkin memperoleh total berat emas yang lebih besar daripada semula. Tugas Anda kini adalah untuk membantu Pak Dengklek memperkirakan total berat emas maksimal yang dapat ia peroleh jika ia memiliki modal sekeping emas dengan berat N gram.

FORMAT MASUKAN

Sebuah bilangan bulat N (10 ≤ N ≤ 1 000) yang merupakan berat satu-satunya keping emas yang Pak Dengklek miliki sebagai modal.

FORMAT KELUARAN

Total berat emas maksimal yang mungkin Pak Dengklek peroleh.

CONTOH MASUKAN 1

12

CONTOH KELUARAN 1

13

CONTOH MASUKAN 2

11

CONTOH KELUARAN 2

11